Poděkování obecním úřadům spádových obcí

Poděkování

     Ředitelství ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou velice děkuje obecním úřadům Kněževes, Krásněves, Ostrov nad Oslavou, Pavlov, Radostín nad Oslavou, Zadní Zhořec a Znětínek za finanční dotaci na nákup školních pomůcek, které budou sloužit ke zkvalitnění výuky dětí v základní škole.


     Díky peněžnímu příspěvku spádových obcí naší školy bylo prozatím zakoupeno 17 žákovských souprav pro výuku chemie v celkové částce 195 024 Kč. Po návratů dětí do školy je budeme využívat v hodinách chemie v laboratorních pracích, k ověřování teorie prostřednictvím chemických pokusů, ve volitelném předmětu chemická praktika. Předpokládáme, že nové soupravy přispějí k obohacení výuky novými zajímavými pokusy a především k většímu zájmu žáků o chemii.


                                                    Děkujeme!          Mgr. Jan Hladík a Mgr. Jiří Slouka

 

dsca0787.jpg

dsca0807.jpg

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG