Používání ochranných prostředků dýchacích cest od 25. února

Dle mimořádného opatření MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN s účinností             od 25. února 2021 se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, kterým je: 

  • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 95% dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95)

 

  • zdravotní obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC (viz obrázek níže)

 

Z toho vyplývá, že žáci ve škole musí používat buď respirátor nebo zdravotnickou roušku. 


Pozn.: Do 28. února lze místo uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének. 


 

Obrázek z Ústenka třívrstvá jednorázová (10 ks) 7,50 Kč bez DPH / ks

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG