Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí šk. roku

Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace

 

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

-         vycházejí z vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb.

 

Hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2019/20 bude vycházet:


1) Z podkladů pro hodnocení získaných v 2. pololetí v době, kdy měl žák povinnost řádně docházet do školy, tzn. od 1. 2. 2020 – 6. 3. 2020

2) Podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku (od 16. 3. – do konce školního roku)

3) Podpůrně z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 

     Při hodnocení předmětů výchovného zaměření, kde neprobíhá výuka na dálku, vychází hodnocení z bodu 1 a 3.

 

Pokud nebude mít vyučující žádný podklad pro hodnocení žáka za 2. pololetí školního roku 2019/2020, bude mít žák na vysvědčení uvedeno „nehodnocen(a). V tomto případě bude žák konat ve stanoveném termínu z daného předmětu komisionální zkoušku (netýká se předmětů výchovného zaměření).

 

Za období vzdělávání na dálku vyučující zohledňují zejména:

  • Snahu žáků o pravidelnou práci a odevzdávání úkolů a výstupů
  • Výsledky samostatné práce a samostudia, žákovská portfolia
  • Četbu související se zadanými úkoly
  • Účast a aktivitu na online výuce

Do zameškaných hodin za 2. pololetí školního roku 2019/2020 se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole tj. do 6. 3. 2020.

 

     Vážení rodiče,

     přijměte naše velké poděkování za dosavadní přístup ke vzdělávání Vašich dětí a za spolupráci při zvládání výuky v této mimořádné situaci!

 

V Radostíně nad Oslavou 11. 5. 2020      

             Mgr. Jan Hladík – ředitel školy

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG