Předávání přihlášek a zápisových lístků žákům 9. ročníku

     Předávání potvrzených přihlášek na SŠ a zápisových lístků proběhne ve středu 10. 2. 2021 v prostorách hlavního vstupu do budovy ZŠ  od 12.30  do 14. 30 hod. dle časového harmonogramu zveřejněného v platformě Teams.

 

Zápisové lístky pečlivě uschovejte!

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG