Přijímací zkoušky na SŠ

Dle vyjádření ministra školství Ing. Roberta Plagy  ze dne 23. března 2020 proběhnou jednotné přijímací zkoušky na střední školy 14 dnů po otevření základních škol. Bude realizováno pouze jedno kolo + náhradní termín.

 

 

 

 

Informace MŠMT - 18.3. 2020:

Odklad přijímacích zkoušek, státních maturit atd. 

  • Nejprve je nutné počkat na vyhodnocení opatření směrem ke školám vzhledem k aktuální situaci, jak o tom na počátku opatření hovořil náměstek ministerstva zdravotnictví Roman Prymula, který stojí v čele Ústředního krizového štábu. V tuto chvíli neumíme říct, jak dlouhou dobu budou školy zavřené. Nicméně je možné říci, že ministerstvo školství již od počátku opatření pracuje na zpracování možných variant dalšího postupu. Doporučujeme sledovat stránky MŠMT a média. 

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG