Proč stávkujeme?

Proč stávkujeme?!


     Dne 6. listopadu se všichni pedagogičtí zaměstnanci naší školy připojili k stávce učitelů. Chtěli bychom tak vyjádřit nespokojenost se stavem našeho školství. Stávkou se vyjadřujeme k více problémům:

 

1) Platy učitelů:  Dle médií činí průměrný plat učitele asi 37000. Dle současné tabulky – platový výměr v měsíci říjnu 2019: učitel do 6 let praxe v 12 platové třídě (po 1 roku učení) má  hrubý základní plat 28630 Kč. K tomu může (ale nemusí) mít osobní ohodnocení řádově ve stokorunách. Pokud ještě pracuje jako třídní učitel, dostává částku od 500 - 1100 podle počtu žáků. V průběhu roku mohou ještě učitelé dostat nenárokovou částku v podobě odměn. Ta se však odvíjí od rozpočtu školy, zdůrazňujeme, že je nenároková, a na různých školách se liší podle počtu žáků a učitelů. Podle odučených let se hrubý měsíční příjem zvyšuje – v posledním platovém stupni nad 32 let činí hrubá částka  37330 Kč (perspektiva pro studenty pedagogických fakult a začínající učitele).Celý rok se mluvilo o 15%, které nám přidají. Z 15% však nakonec zůstalo 8% do tarifů a ta 2 % pro odměňování „těch nejlepších, aktivních“. Jaká jsou ale kritéria „nejlepšího, aktivního učitele“?

 

2) Finance plynoucí do školství: Kdyby se všechny finance investovaly do škol, bylo by zřejmě peněz dost. Ale spoustu peněz spolknou nesmyslné projekty. Např. „Mléko a ovoce do škol“ – žáci těmito výrobky plýtvají, často si je neberou, někdo si odnáší třeba i 10 jogurtů, které nikdo nechce. Nemluvě o plastových obalech, které pak uklízíme. Dále jsou to předražené semináře v rámci dalšího vzdělávání učitelů. Kdo na těchto projektech vydělává???

 

3) Práce učitelů ve třídách: Shodujeme se na tom, že je stále těžší. Není snadné naše děti zaujmout a motivovat k práci. Učitelé s delší praxí vidí rozdíly mezi pracovitostí, zodpovědností a soustředěností žáků bývalých, současných a nově nastupujících. Navíc spolupráce s některými rodiči je nulová, s některými dokonce velmi problematická, kdy problémy svého dítěte svalují na učitele.

 

4) Zájem o učitelské povolání: Stačí se podívat na nabídku úřadů práce, kolik škol hledá učitele. Jestliže nebude učitelské povolání atraktivní tak, aby si ředitel školy mohl z uchazečů vybírat, bude úroveň našeho školství klesat. Mezi studenty středních škol jsou pedagogické fakulty brány jako podřadné. My jsme vděčni, když vidíme, že mnozí naši bývalí žáci a žákyně se chtějí stát učiteli. Bohužel mnoho jich není. A když nastoupí, potýkají se s problematickým chováním některých žáků, s výpady rodičů, následně pak učitelství opouštějí.

 

5) Změny ve školství ze strany MŠMT: Práce ve školách se neustále zhoršuje. Geometrickou řadou přibývá administrativy, nařízení, vyhlášek. Práci ztěžuje i naprosto nepromyšlená inkluze, která přinesla horší podmínky práce v hodině. Škola v podstatě nemá žádné pravomoci, povinností ale hodně. Ministerstvo nestojí za učiteli. A to vůbec nebereme v potaz provozní zaměstnance, jejichž platové tabulky začínají pod hranicí minimální mzdy a ředitel školy musí jejich platy dotovat z jiných zdrojů. V médiích se stále mluví o zvyšování platů učitelů, o tom, že školství je prioritou naší vlády, ale o tom se bohužel jen mluví.

Závěrem bychom chtěli jenom říct, že nám jde hlavně o  budoucnost – budoucnost našich dětí, vnoučat a dalších generací.

Stávkující učitelé ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG