Průběh posledního týdne školy - 27. 6. - 30. 6.

27. 6. - ukončení pravidelné výuky, odpadá odpolední vyučování


28. 6. - odevzdávání učebnic

         - IX. třída v 9.30 - tradiční "poslední zvonění"

         - úklid tříd


29. 6. - cvičení v přírodě se zaměřením na ochranu zdraví v mimořádných situacích


30. 6. - 7.30 - tělocvična - slavnostní ukončení školního roku, rozloučení žáků IX.                  třídy, odměny nejlepším

            žákům a reprezentantům školy

          - 9.30 - rozdání vysvědčení ve třídách

          - cca 10 hodin - ukončení a odchod domů (přihlášení žáci mají oběd)


Přejeme všem žákům, jejich rodičům a zaměstnancům školy příjemné prožití prázdninových dnů!

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG