Průběh zápisu dětí do I. třídy 9. dubna 2021

Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace

Zápis dětí to I. třídy v ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou


     Na základě vyhlášených krizových opatření a metodického doporučení MŠMT pro organizaci zápisů

ustanovuji průběh zápisu na ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou, takto:


1)      Zápis proběhne bez přítomnosti dětí – proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.


 Škola preferuje následující podání – bod a:


a)      Osobní podání v pátek 9. dubna 2021 v době od 7.00 – 16.30 hodin v budově školy – spojovací krček u vchodu mezi tělocvičnou a jídelnou. Rodiče se ve škole telefonicky objednají na určitou dobu (po 15 minutách). V uvedenou čtvrthodinu bude možnost přítomnosti maximálně dvou rodičů.   Telefonicky se objednávejte od úterý 6. 4. do čtvrtku 8. 4. v době od 6.30 – 9.00 hodin na čísle 566670211. Prosíme rodiče, aby dodržovali veškerá preventivní opatření. Pro urychlení zápisu vyplňte prosím přiložené formuláře doma. Pokud nemáte možnost tisku, v úterý 6. dubna od 8 – 12 hodin připravíme tiskopisy ve škole – jen zazvoníte a za dveřmi budou formuláře připraveny, bez kontaktu ze školy opět odejdete.


Další možnosti:

b)      Vyplněné formuláře pošlete poštou do 8. 4. 2021, v tomto případě rodný list dítěte okopírujete a přiložíte (bez ověření).


c)      E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!), přílohou bude i okopírovaný rodný list.


d)     Do datové schránky školy

 

2)      K zápisu si rodiče přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Dále žádost o přijetí, zápisový lístek, popř. žádost o odklad  - příslušné formuláře lze stáhnout na stránkách školy

 

3)      Pokud budou rodiče žádat o odklad školní docházky svého dítěte, doručí žádost o odklad školní docházky, vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O žádosti budou informovat u zápisu, vyjádření doručí nejpozději do 30. 4. 2021.

 

 

                V Radostíně nad Oslavou 18. 3. 2021                Mgr. Jan Hladík – ředitel školy

 

Přílohy:

Žádost o přijetí   aadost-o-prijeti-w.doc 

 

Zápisní lístek   zapisni-listek.doc 

 

Žádost o odklad   aadost-o-odklad.doc 

 

Desatero pro rodiče   desatero-pro-rodice-kopie.pdf 


© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG