Plán akcí ve školním roce 2019/2020

Plán práce bude průběžně aktualizován

 

ZÁŘÍ

2. 9. - zahájení školního roku, přivítáíní prvňáčků

4. - 6. 9. - adaptační kurz VI. A třídy v Radešínské Svratce

8. 9. - Den otevřených dveří v základní i  mateřské škole

8. - 10. 9. - adaptační kruz VI. B třídy v Radešínské Svratce

17. 9. - dopravní hřiště Žďár nad Sázavou - IV. třída

17. 9. - soutěž "Jeřabinka" ve Žďáře nad Sázavou - vybraní žáci II. stupně

23. 9. - III. A,B a II. třída - divadelní představení v Pardubicích Strašidla a loupežníci

 

 

ŘÍJEN

7.10. - 11.10 - orojekt "Týden skřítka Podzimníčka" na I. stupni - zaměření na ekologii

15.10 - preventivní program pro I. třídy - BESIP v 9 a 10 hodin - pro nemoc zrušeno

15.10. - Den otevřených dveří - I. A, I. B - první a druhá vyučovací hodina

24. 10. - celodenní projekt IX. třídy "Deváťáci nejen ve škole"

25. 10. - "Zemědělství v našem okolí" - projekt Agrární komory pro 7., 8., 9. ročník

28. 10. - státní svátek 

29. - 30. 10 - podzimní prázdniny

 

LISTOPAD

11. 11. - preventivní programy - II., V., VII., IX. třída

11.. - 22. 11. - testování vybraných aspektů matematické gramotnosti žáků 6. ročníku - ČŠI

14.11. - IX. třída exkurze Vamafil a Festival vzdělávání ve Žďáře nad Sázavou

21. 11. - čtvrtletní pedagogická rada

21. 11. - plenární schůze SRPŠ a třídní schůzky v 16 hodin

26. 11. - IV. a V. třída - divadlo Reduta Brno - Brněnské pověsti - odjezd 7.15

26. 11. - VIII. třída - exkurze na ÚP Žďár nad Sázavou - volba povolání ve 12.30

 

PROSINEC

12.12. - Celé Česko čte dětem - program na I. stupni v 16 hodin

20.12. - I. stupeň - hudební pořad Pan Tau, dále vánoční hrátky

20.12. - II. stupeń - vánoční hrátky, volejbalový turnaj

21. 12. - 5. 1. - vánoční prázdniny

 

LEDEN

9. 1. - třídní schůzky SRPŠ v 16 hodin

23. 1. - pololetní pedagogická rada

30. 1. - školní kolo recitační soutěže na I. stupni

30. 1. - ukončení I. pololetí - I. stupeń 4. vyučovací hodina, II. stupeń 5. vyučovací hodina , rozdání výpisů z vysvědčení

31. 1. - pololetní prázdniny

 

ÚNOR

25. 2. - Den otevřených dveří

 

BŘEZEN

4. 3. - Den otevřených dveří

9. 3. - 15. 3. - jarní prázdniny

27. 3. - anglické divadlo - zájemci z II. stupně - Žďár nad Sázavou

27. 3. - matematická soutěž - Matematický klokan

31. 3. - první lekce plavání III. a IV. třídy - 10 lekcí každé úterý odjezd 10.30

VIII. třída - školení první pomoci

 

DUBEN

8. 4. - velikonoční turnaj ve vybíjené pro naše žáky i okolní školy

9. 4. - velikonoční prázdniny

14. 4. - 1. termín jednotné přijímací zkoušky na střední školy - čtyřleté studium

15. 4. - 2. termín jednotné přijímací zkoušky na střední školy - čtyřleté studium

16. 4. - 1. termín jednotné přijímací zkoušky na střední školy - osmileté studium

17. 4. - 2. termín jednotné přijímací zkoušky na střední školy - osmileté studium

16. 4. - tříčtvrtletní pedagogická rada

16.4. - třídní schůzky v 16 hodin

 

KVĚTEN

20. 5. - fotografování žáků - tříd

 

ČERVEN

1. 6. - Den dětí - hry, hudební pořad

23. 6. - závěrečná pedagogická rada

26. 6. - odevzdávání učebnic

26.6. - loučení s IX. třídou - poslední zvonění

29. 6. - cvičení v přírodě

30. 6. - slavnostní ukončení školního roku

 

 

 

 

 

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG