Rozvrh hodin

Rozvrhy hodin pro jednotlivé třídy jsou k dispozici v třídních stránkách - úvod. Během měsíce září může dojít k mírným úpravám rozvrhu.


Pro I. - IV. třídu platí: 5. vyučovací hodina probíhá po obědě od 11.15 - 12.00 hodin.

 

Sudé a liché týdny se počítají podle třídní knihy - obráceně jak v kalendáři. Týden od 1.září je lichý.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG