Rozvrh on-line výuky od 10.11. aktualizováno

Rozvrh zůstává prakticky stejný, přidány jsou hodiny matematiky v V. třídě vzhledem k dělení na 2 skupiny, rovněž hodina prvouky ve III. třídě (dělení) a v sudý týden hodina zeměpisu v VI. třídě.

hotovy-rozvrh-10.11..pdf On-line hodiny od 10.11. 2020

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG