Rozvrh on-line výuky od 4. ledna 2021 - 3. - 9. ročník - do 8. 2.

    Rozvrh on-line hodin byl oproti poslední verzi mírně upraven. Byl zrušen čas pro I. a II. třídy a nahrazen výukou jiných tříd tak, aby poslední hodiny končily v 14.05.

Distanční výuka je povinná - jak on-line hodiny, tak zadání off-line. 


rozvrh-online-hodin-4.-ledna.pdf Rozvrh hodin od 4. ledna do opětovného otevření škol


Doufáme, že výuka v tomto režimu nebude trvat dlouho a těšíme se na návrat do školy!

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG