Rozvrhy tříd od 3. 9. 2019

 Rozvrhy tříd   rozvrhy-2019.pdf 

POZOR!

5. vyučovací hodina pro 1. - 4. ročník: 11.15 - 12.00, oběd pro 1. - 4. třídu: 10.45 - 11.15

 

Sudé a liché týdny se počítají podle třídních knih, je to opačně než  v kalendáři! Tzn. týden od 2. do 6. září je 1. týden - lichý (L), v kalendáři 36.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG