Sdělení rodičům vycházejících žáků

Informace k přijímacímu řízení na SŠ podá výchovná poradkyně rodičům vycházejících žáků ve čtvrtek 9. ledna v 15.30 hodin v učebně IX. třídy - číslo 106. Poté bude následovat třídní schůzka.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG