Sdělení vedoucí ŠJ - cena obědů

Upozornění pro zákonné zástupce dětí a žáků

Z důvodu rostoucích cen potravin se na základě Vyhlášky č. 107/2005 Sb.,

o školním stravování (přílohy č. 2, ve znění pozdějších předpisů o finančním

limitu na nákup potravin) zvyšuje cena obědů a ranní přesnídávky v MŠ

s platností od  1. 3. 2020.

 

Cena stravování od 1. 3. 2020:

1)    děti MŠ do 6 let    přesnídávka                       10,- Kč (z toho 1,- Kč pitný režim)                             oběd                         19,- Kč

                                   svačina                        7,- Kč

 

2)    děti MŠ 7-10 let   přesnídávka                       11,- Kč (z toho 1,- Kč pitný režim)

                                   oběd                         22,- Kč

                                   svačina                       7,- Kč          

                                                                                 

     žáci ZŠ 7-10 let       oběd                         22,- Kč         

3)    žáci ZŠ 11-14 let   oběd                         24,- Kč

 

4)    žáci 15 a více let    oběd                        26,- Kč

Do věkových skupin jsou děti a žáci zařazeni na dobu školního roku,

ve  kterém dosahují věku podle bodů 1 – 4 (školní rok = září – srpen).

 

Cena 1 obědu pro cizí strávníky                     68,- Kč

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG