Stravování cizích strávníků ve školní jídelně od 1. 9. 2020

Stravování cizích strávníků ve školní jídelně od 1. 9. 2020


Obědy pro cizí strávníky se vaří od 1. 9. 2020. Obědy se musí přihlásit u vedoucí školní jídelny 1 den předem do 13:00 hod. (telefon 566 670 293). Obědy pro cizí strávníky je možné vydávat pouze do jídlonosičů v době od 10:30 do 10:45 hod. a od 11.15 do 11.30 hodin. Stravování cizích strávníků v prostorách školní jídelny není z hygienických a provozních důvodů  dovoleno.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG