Stravování dětí a žáků ve školní jídelně (aktualizace 16. 4. 2021)

Stravování dětí a žáků ve školní jídelně (aktualizace 16. 4. 2021)


Právo na školní stravování v MŠ mají předškolní děti, které navštěvují mateřskou školu prezenčně.


Právo na školní stravování mají žáci ZŠ při prezenční výuce a distanční výuce. Nárok na obědy v rámci školního stravování nemají žáci nemocní, v karanténě nebo ti, jejichž zákonní zástupci odmítli testování, a proto se žáci nemohou účastnit prezenční výuky. Žáci při prezenční výuce konzumují stravu ve školní jídelně.


Žáci v rámci rotační prezenční výuky jsou automaticky na obědy nahlášeni tak, jak chodili před uzavřením školy. Případné změny ve stravování a odhlášky obědů nahlašujte telefonicky (tel. 566 670 293) do 13. hodin předcházejícího pracovního dne. 


Stále zůstává v platnosti odběr do jídlonosičů v rámci distanční výuky pro přihlášené žáky.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG