Stravování žáků I. stupně ve školní jídelně od 12. dubna

Stravování žáků I. stupně ZŠ ve školní jídelně od 12. dubna 2021


Od pondělí 12. dubna 2021 nastoupí žáci I. stupně ZŠ k rotační výuce na základní škole. Lichý týden (od 12. 4. do 16. 4. 2021) budou ve škole přítomni žáci II.A, III. a V. třídy. Následující sudý týden (od 19. 4 do 23. 4. 2021) nastoupí do ZŠ žáci I., II.B a IV.AB třídy.


Po dobu rotační prezenční výuky budou žáci z těchto tříd automaticky nahlášeni na obědy tak, jak chodili před uzavřením školy.


Případné změny ve stravování žáků nahlašujte telefonicky (tel. 566 670 293) do 13.00 hodin předcházejícího pracovního dne.


Stále zůstává v platnosti odběr obědů do jídlonosičů v rámci distanční výuky pro přihlášené žáky.  

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG