Stravování žáků v době distanční výuky

Stravování žáků v době distanční výuky


Žáci, kteří se vzdělávají v rámci distanční výuky, mají možnost odebírání obědů v rámci školního stravování za dotovanou cenu. Obědy se musí nahlásit u vedoucí školní jídelny 1 den předem do 13 hodin, popř. nejpozději do 6.30 hodin aktuálního dne. Výdej obědů probíhá v době od 10.15 do 10.40 hodin. Jídlonosič musí být označený jménem a třídou žáka.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG