Stravování žáků v době distanční výuky

Stravování žáků v době distanční výuky


     Všichni žáci, u kterých probíhá distanční výuka, jsou z obědů automaticky odhlášeni.

V případě zájmu o odběr obědů do jídlonosičů nahlašujte obědy 1 den předem do 13 hodin u vedoucí školní jídelny. Výdej obědů je v době od 10.20 hod. do 10.40 hodin.  

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG