Úhrada za ŠD, kroužky, MŠ

Po skončení mimořádné situace - uzavření škol, bude rodičům vrácena poměrná částka za zaplacené úhrady školní družiny, kroužků a mateřské školy.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG