Upozornění pro rodiče prvňáčků

     Milí rodiče prvňáčků,

 

     vzhledem k okolnostem a opatřením souvisejících s koronavirem
bohužel nelze zahájit první den školního roku a přivítat nové žáčky v kmenové
třídě. Přesto můžete své děti doprovodit do školy.  Slavnostní přivítání proběhne v tělocvičně školy v 8:00. Vpuštěni budete i s dětmi hlavním vchodem mezi
jídelnou a tělocvičnou školy, zde použijete dezinfekci a přejdete rovnou do
tělocvičny. Po slavnostním úvodu si děti odvedu do šatny a do třídy. Vy mezi
tím vyplníte potřebné dokumenty (prosím, vezměte si vlastní psací pero). Z tělocvičny odejdete hlavním vchodem ven. Na děti počkáte před školou. Nezdržím je dlouho. Odhaduji třicet minut. Upozorňuji, že vzhledem k aktuálním hygienickým nařízením není možný volný pohyb rodičů v prostorách školy! Z organizačních důvodů prosím dodržte následující. První den dejte dětem do školy pouze pytlík s přezůvkami a aktovku (do té vložte jen pomůcky pro výtvarnou výchovu). Druhý den si prvňáčci přinesou kromě vybavené aktovky i pytlík na tělesnou výchovu.


       Na shledanou se těší

                                             Taťána Partlová, třídní učitelka.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG