Volby do školské rady - průběh voleb, kandidátní listina

Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace

 

Ředitelství ZŠ sděluje, že končí tříleté volební období Školské rady,        

                 a proto 15. června 2021 proběhnou nové volby.


Průběh voleb:


Vzhledem k mimořádným opatřením Covid-19 proběhnou volby netradičním způsobem:

  • V pondělí 14. června obdrží každý žák ve škole obálku s hlasovacím lístkem pro své zákonné zástupce. Každý zákonný zástupce má právo jednoho hlasu na každé dítě. 

 

  • Zákonní zástupci na hlasovacím lístku zakroužkují dva kandidáty. 

 

  • V úterý 15. června přinesou žáci zalepenou obálku do školy a pod dohledem volební komise vhodí do volební urny.

 

  • Pokud zákonný zástupce nevyužije možnost odevzdání lístků prostřednictvím svého dítěte, může volit osobně 15. 6. v době od 13 – 15 hodin ve spojovacím krčku. (Zástupce zazvoní na ředitelnu a se zástupci volební komise proběhnou volby).

 

  • Výsledky voleb budou zveřejněny nejpozději do pátku 18. 6.

 

Děkujeme současné Školské radě za její práci!

 

Kandidátní listina:

 

kandidatni-listina-rodice.pdf

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG