Volby do školské rady

Volby do školské rady


     V lednu 2021 skončilo tříleté volební období školské rady. Právem rodičů je volit a být volen do školské rady. Prosíme rodiče, kteří mají zájem pracovat ve školské radě, aby podali svoji přihlášku na kandidátní listinu písemně řediteli školy nejpozději do 21. května prostřednictvím e-mailu (sken), poštou, nebo do poštovní schránky školy. Termín a průběh voleb bude upřesněn.   Děkujeme

 

Přihláška

Ředitelství

ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou

594 44

V …………………………… dne …………………… 2021


Jméno a příjmení: ………………………………….


Bydliště: …………………………………


Rodič dítěte: ……………………………………….   Třída: ……………………..


Přihlašuji se jako kandidát do školské rady při ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou pro volební období leden 2021 – leden 2024.


                                                     Podpis: …………………………………………….

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG