Vracení peněz za ŠD, čaj a kroužky z minulého šk. roku

Do konce měsíce září 2020 bude žákům, kteří v období 1-3/2020 odebírali svačinový čaj nebo navštěvovali níže uvedené kroužky, vráceno:

 

 • 150,- Kč za svačinový čaj
 • 150,- Kč za čaj ve školní družině
 • 12,- Kč za kroužek „Psaní všemi deseti“
 • 26,- Kč za kroužek „Volejbal“
 • 42,- Kč za kroužek „Angličtina“
 • 80,- Kč za „Sportovní kroužek“
 • 143,- Kč za kroužek „Florbal“
 • 420,- Kč za kroužek „Hra na kytaru“
 • 14,- Kč + 17,- Kč za „Keramický kroužek“ + keramickou hlínu – 3. třída
 • 10,- Kč + 14,- Kč za „Keramický kroužek“ + keramickou hlínu – 4. třída
 • 18,- Kč + 25,- Kč za „Keramický kroužek“ + keramickou hlínu – 5.třída
 • 99,- Kč + 60,- Kč za „Keramický kroužek“ + keramickou hlínu – 6.třída

 

 

 

Žáci, kterým budou peníze vráceny, budou mít tuto skutečnost uvedenou v žákovské knížce v části „Jiná sdělení“.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG