Výsledky voleb do školské rady

Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace

 

Výsledky voleb do školské rady

 

 

 

Do školské rady byli zvoleni tito zástupci (pro tříleté volební období 2021 - 2024):

 

 

A)   za zákonné zástupce rodičů

  1. Kališ Aleš
  2. Mgr. Fabík Stanislav

 

B)   za pedagogické pracovníky

  1. Mgr. Fabík Josef
  2. Mgr. Janů Anna

 

C)   jmenovaní zřizovatelem

  1. Ing. Poul Tomáš
  2. Ing. Vaněk Jiří

 

 

 

Voleb za zákonné zástupce rodičů (dne 15. 6. 2021 ) se účastnilo 58 % oprávněných voličů.

 

Voleb za pedagogické pracovníky (10. 6. 2021)  – 88 % oprávněných voličů.

 

 

 

 

V Radostíně nad Oslavou 16. 6. 2021

 

Protokol o výsledku voleb zákonnými zástupci:

 

vysledky-voleb-rodice.pdf 

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG