Vysvědčení za I. pololetí

     Na základě krizových opatření vlády v souvislosti s epidemiií covid-19 bude výpis z vysvědčení předán žákům nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání. 


Třídní učitelé sdělí do 28. ledna žákům obsah vysvědčení v platformě Teams.


Žáci 1. a 2. ročníku obdrží vysvědčení ve škole 28. ledna 4. vyučovací hodinu.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG