Výtvarné potřeby pro II. stupeň 2020/2021

Vzhledem k uzavření školy a předchozím mírným zásobám zůstalo žákům II. stupně dostatečné množství výtvarných potřeb. V letošním školním roce si tedy žáci II. stupně nemusí nic opatřovat.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG