Výuka od 2. listopadu

Od 2. listopadu bude probíhat distanční výuka ve stejném režimu jako před prázdninami se stejným rozvrhem on-line hodin. Prosíme žáky, aby zodpovědně plnili i úkoly z asynchronních zadání jednotlivých předmětů. Přejeme našim žákům i jejich rodinám klidnou práci a pevné zdraví.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG