Zahájení školního roku 2019/2020

Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou


Sdělení rodičům a žákům školy – začátek školního roku 2019/2020


 Informace – průběh prvních dnů školy


1)      2. září bude školní rok zahájen pro žáky 2. – 9. ročníku v 7.30 hodin. Ukončení asi v 10 hodin. Žáci si s sebou vezmou přezůvky a psací potřeby.

2)      Žáci 1. tříd budou slavnostně přivítáni v 7.45 hodin ve školní jídelně.

3)      2. září mají žáci tyto úkoly:

  • Seznámit se se školním řádem, učebním rozvrhem, třídními záležitostmi
  • Přihlásit se na obědy u paní Pytlíkové
  • Doma s rodiči vyplní 3 formuláře: výňatek školního řádu ŠJ, sdělení rodičům a upřesnění údajů, které v úterý odevzdají třídnímu učiteli 
  • Dále zájemci z I. stupně z obou stran vyplní přihlášky do školní družiny – odevzdají v úterý vychovatelce ŠD

4) 3. září začíná výuka podle rozvrhů jednotlivých tříd, děti budou mít oděv a boty do TV, II. stupeň – sešity dle rozpisu na www. (I. stupeň dostane sešity ve škole – kdo si objednal)

 


 

 

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG