Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy

 

Na základě opatření MŠMT se zápis k předškolnímu vzdělávání do ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou pro školní rok 2021/2022 bude konat bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a jejich dětí.

 

Termín zápisu je s ohledem na současnou situaci (COVID -19) prodloužen. Bude se konat v období od 2. do 14. května 2021, kdy můžete doručovat Žádosti do MŠ a Zápisní lístky.

 

Zákonný zástupce doloží tuto dokumentaci:

 

  1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (viz příloha) - kontaktní údaje na Vás vyplňujte čitelně (jedná se o e-mail a telefonní číslo), abychom Vás v případě potřeby mohli úspěšně kontaktovat

 

  1. Zápisní lístek (viz příloha) - součástí Zápisního lístku je i doporučení lékaře a potvrzení o řádném očkování dítěte.

 

Před návštěvou lékaře je nutné jej předem telefonicky kontaktovat!!

 

  1. Prostá kopie rodného listu dítěte – Z této kopie ověříme datum narození dítěte a jméno a příjmení zákonného zástupce, který Žádost o přijetí v zastoupení dítěte podává. Pokud by Žádost o přijetí nepodával (a nepodepsal) zákonný zástupce dítěte, je třeba doložit plnou moc, kterou je daná osoba k zastupování dítěte zplnomocněna.

 

Všechny tiskopisy jsou k dispozici na webových stránkách školy (záložka mateřská škola) nebo si je můžete vyzvednout ve vestibulu ZŠ v Radostíně nad Oslavou (vchod mezi jídelnou a tělocvičnou ZŠ, od 19. dubna v době od 7.00 do 9:00 hodin, zvoňte na ředitelnu).

 

Možnosti  podání  Žádosti o přijetí a dalších souvisejících dokumentů:

 

  • poštou na adresu ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou, Radostín nad Oslavou 136, 594 44 
  • přímo do poštovní schránky ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou (nachází se u vstupu mezi jídelnou a tělocvičnou ZŠ)
  • osobním podáním - bude umožněn vstup do školy mezi jídelnou a tělocvičnou ZŠ (zavoníte na zvonek školy a ředitel, zástupkyně ředitelky či ekonomka školy od Vás příslušné materiály převezmou) - této možnosti využívejte jen v  nezbytných případech

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ČI NEPŘIJETÍ VÁM BUDE DORUČENO POŠTOU PO 20. KVĚTNU 2021!

 

 

V Radostíně nad Oslavou 24. 3. 2021

Mgr. Jan Hladík, ředitel Radostín nad Oslavou

 

 

 

 

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG