Zápis ukrajinských dětí do 1. ročníku

Zápis ukrajinských dětí do 1. třídy proběhne  24. 6. 2022 od 13 - 14 hodin v ZŠ Radostín nad Oslavou.

Na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, určuje ředitel školy druhý termín zápisu do 1. ročníku pro děti – cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana na 24. 06. 2022 od 13:00 do 14:00 hodin. 

Tentýž den proběhne i zápis do mateřské školy.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG