Zápisové lístky - pro vycházející žáky

Od 3. do 6. března budou žákům 9. ročníku proti podpisu vydávány zápisové lístky. Tnto dokument si pečlivě uschovejte, po skončení přijímacího řízení ho musí uchazeč do 10 dnů odevzdat na střední škole, pro kterou se rozhodne. Zápisový lístek je přísně evidován pod určitým znakem.

 

Pokud by žák celý týden chyběl, mohou si lístek ve škole vyzvednout zákonní zástupci. 

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG