Změna MZ - nošení roušek

Mimořádné opatření MZ k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinnosti od 8. 6. - změna:


  • Žáci nemusí během výuky mít nasazenou rošku nebo respirátor po dobu, kdy sedí v lavice nebo jsou jinak usazeni.


  • Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG