Zrušení všech soutěží a olympiád - MŠMT

KAREL KOVÁŘ

náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Praha, 13. březen 2020

Č. j.: MSMT-12 145/2020-1

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

vážení organizátoři soutěží publikovaných ve Věstníku MŠMT,

sděluji Vám, že usnesení vlády ze dne 12. 3. 2020, kterým byl vyhlášen na 30 dní nouzový stav, se týká rovněž zákazu osobní účasti žáků na soutěžích a přehlídkách bez ohledu na pořadatele. Na základě této mimořádné situace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) doporučuje i s ohledem na ekonomické dopady pro pořadatele zrušit s předstihem všechny soutěže do konce školního roku 2019/2020.

 

Dále informuji, že ministerstvo od 13. 3. 2020 neposkytne finanční prostředky na ústřední kola soutěží v ČR, která se měla uskutečnit po tomto termínu (dále na mezinárodní soutěže v ČR a na účast žáků na mezinárodních soutěžích). Organizátorům postupových a ústředních kol soutěží, která se již uskutečnila a mají schválenou finanční podporu z Výzvy na podporu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání na rok 2020, budou finanční prostředky poskytnuty.

 

Po ukončení nouzového stavu bude ministerstvo individuálně řešit jeho důsledky. V případě potřeby je možno kontaktovat Mgr. Ivanu Blažkovou na ivana.blazkova@msmt.cz.

 

Děkuji za pochopení závažnosti uvedených opatření z hlediska současného mimořádného stavu.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG