plakat-1.4-barevnya1a.pdf Zapojení školy do projektu v rámci EU 1.4 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

    V rámci tohoto projektu, který probíhal v období od 1. 10. 2011 do 31. 3. 2014, byly pořízeny 4 interaktivní tabule, 6 dataprojektorů, počítače do učeben. Dále se učitelé účastnili několika odborných seminářů k modernizaci výuky. V II. etapě jsme vybudovali moderní jazykovou učebnu pro zvýšení efektivity výuky anglického jazyka. V průběhu realizace projektu bylo vyčerpáno 1 318 325 Kč.

 

ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro výuku českého jazyka, matematiky, angličtiny, prvouky, přírodovědy, hudební výchovy ve všech ročnících I. stupně, dále pro výuku českého jazyka, matematiky,  zeměpisu, dějepisu, fyziky, pracovní výchovy ve všech ročnících II. stupně

      Bylo celkem vytvořeno 27 sad digitálních učebních materiálů po 20 ks a 2 sady pro výuku anglického jazyka po 36 ks. Tyto materiály jsou k dispozici u jednotlivých učitelů na požádání - viz. Kontakty, popř. kontakt: zsradostin@seznam.cz  

 

Přehled DUM (názvy - tématické okruhy, předměty, ročníky, autoři) viz:jednotlive-dum-obsah.xls

 

 


eu.png

plakat.png


Projekt Výzva č. 57 podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro kokurenceschopnost byl schválený ve výši 220 850,- Kč. Finanční prostředky byly použity na rozvoj technických dovedností žáků ve škole,  především na vybavení školní dílny. Projekt  byl ukončen do 31. 12. 2015


Projekt Výzva č. 56 podpořený OPVK byl schválený ve výši 415 290,- Kč. Finanční prostředky byly využity na rozvoj komunikačních dovedností žáků a praktické použití anglického jazyka v běžných životních  situacích. Byl zajištěn jazykově-vzdělávací pobyt na Maltě pro 30 žáků školy v termínu 31.10.- 6.11.2015. Projekt je ukončen k 31.12.2015

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG