Pedagogický sbor

Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou
    šk. rok 2020/2021      
               
Ředitel školy:   Mgr. Jan Hladík    
Zástupce ředitele školy: Mgr. Eva Prudková    
               
Přehled tříd a třídních učitelů:         
               
Třída Počet žáků Uč. Třídní učitel      
I. 28 75 Mgr. Taťána Partlová  
II. A 15 78 Mgr. Jaroslava Slouková  
II. B 15 80 Mgr. Petra Svobodová  
III. 28 64 Mgr. Pavla Urbánková  
IV. A 16 71 Mgr. Marie Hladíková  
IV. B 16 76 Mgr. Jitka Pelikánová  
V. 24 38 Mgr. Kateřina Svobodová  
VI. 30 36 Mgr. Antonín Klusák    
VII. A 22 31 Mgr. Jitka Čiháková    
VII. B 22 104 Mgr. Věra Ochranová  
VIII. 30 22 Mgr. Kateřina Štyrská  
IX. 24 26 Mgr. Josef Fabík    
Celkem: 270            
               
Výchovný poradce:   Mgr. Marie Hladíková  
Preventista soc. pat. jevů: Mgr. Anna Janů    
Koordinátor ICT:   Mgr. Josef Fabík    
Další učitelé:   Mgr. Jitka Kujalová    
      Mgr. Jitka Odehnalová  
      Mgr. Renata Hallová  
      Mgr. Jana Horňáková  
      Mgr. Jiří Slouka    
      Mgr. Lenka Janů    
      R.D. Mgr.Pavel Habrovec, Ing. (Nb)
Vychovatelky ŠD:    Marie Černá      
      Petra Turková, DiS.    
      Anežka Večeřová    
      Helena Michálková    
Asistentky pedagoga:  Anežka Večeřová    
      Petra Turková, DiS.    
      Mgr. Lenka Špačková  

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG