Dějepisná olympiáda 2021

     Ve čtvrtek 14. ledna 2021 se konalo okresní kolo dějepisné olympiády. Vzhledem k aktuálním epidemmickým opatřením muselo proběhnout distančně v aplikaci Teams. Tři chlapci z naší školy dosáhli pěkných umístění:


Jakub Víteček - 9. místo


Martin Lavický 14. místo


Petr Kudláček  20. místo


Všem chlapcům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG