Dějepisná olympiáda - okresní kolo

Ve čtvrtek 19. ledna proběhlo distanční formou okresní kolo dějepisné olympiády, kde soutěžilo 61 žáků. Pěkná umístění získali Vojtěch Dohnal (IX.B) - 24. místo, Jaroslav Kadlec (IX.B) 49. místo a na 50. místě se umístil František Pokorný (IX.A).


Chlapcům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!