KRAJSKÉ KOLO FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY

20. dubna se konalo krajské kolo fyzikální olympiády, kam postoupili z okresního kolo naši žáci z IX.B - Jan Šoulák, který byl 12. a Jiří Havlíček se umístil na 24. místě. 

V okresní kole se Jan Šoulák umístil na 5. místě a Jiří Havlíček na místě 7.

Honzovi a Jirkovi blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy i okresu!