Matematická olympiáda 5. a 9. ročník

Ve středu 25. ledna se distančně konalo okresní kolo matematické olympiády. Soutěžili žáci 5. a 9. ročníku.   V obou kategoriích dosáhli vynikajících výsledků: 

Kategorie 5. tříd: 47 účastníků

1. - 8. místo: Petr Novotný 

11.- 14. místo: Tereza Hallová a Ondřej Švoma

24. - 27. místo: Tomáš Říha

35. místo: Jakub Poul


Kategorie 9. tříd + víceletá gymnázia: 19 soutěžících

3. - 4. místo: Jan Šoulák

12. - 13. místo: Tomáš Kujal


Všem soutěžícím blahopřejeme, přejeme hodně úspěchů v matematice  a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!