Olympiáda v německém jazyce

     V pátek 12. února 2021 se konalo distanční formou okresní kolo olympiády

z německého jazyka. Adam Váša obsadil 5. místo a Adam Orel prokázal vynikající znalosti a obsadil 1. místo - veliká gratulace!


Oběma žákům 9. ročníku blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG