Olympiáda z němčiny

V úterý 14. března proběhlo okresní kolo olympiády v německém jazyce, kde Jan Šoulák z IX. B obsadil 10. příčku a Vojtěch Barták z IX. A 12. místo.


Oběma chlapcům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!