Zeměpisná olympiáda

Ve středu 26. února proběhlo okresní kolo olympiády ze zeměpisu, které se účastnili tři chlapci z naší školy.

 

V kategorii A dosáhl Jan Šoulák z VI. B na krásné 7. místo.

V kategorii B se Martin Lavický ze VII. třídy umístil na 14. příčce.

A opět zazářil Vojtěch Doležal z IX. třídy, kdy ve své kategorii byl 4.

 

Všem třem chlapcům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG