Nový projekt e-twinning

 

2014/2015

,,My country is just as amazing as yours"

 

 

 

     Moje země je stejně úžasná jako vaše - to je název nového e-twinningového projektu, který byl vytvořen a zaregistrován v průběhu ledna tohoto roku pro žáky 8. ročníku. Vytvořila jsem projekt, který bude rozvíjet komunikační dovednosti žáků prostřednictvím moderních ICT technologií. Veškerá komunikace

s žáky  partnerských  škol bude uskutečňována  v prostředí TwinSpace, kde mohou všichni zaregistrovaní účastníci psát, chatovat, vytvářet prezentace, plnit úkoly a spolupracovat s kamarády

z evropských zemí.

      Prvním úkolem je vytvořit plakát s prezentací a otázkami, který má představit krásy a zajímavosti naší republiky. Navázali jsme spolupráci se školami  ve Francii a Polsku a věříme, že se žákům bude projekt líbit. Hlavním cílem je vytvořit žákům prostor pro reálnou komunikaci v anglickém jazyce. 

 

Věra Ochranová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  E-twinning  2013/2014

 

7., 8.ročník

 

V říjnu 2013 jsme navázali spolupráci se školami v Nizozemí a v Rumunsku. Smile

Prostřednictvím dopisů si sdělujeme obecné informace o sobě, o škole.  

 

Do projektu jsou zapojeni následující žáci:

 

Veronika Poulová, Adéla Švomová, Eliška KLusáková, Tereza Krejčová, Andrea Melicharová,

Monika Pešková, Natálie Počtová, Lenka Pivničková,

Míša Smažilová, Bára Havelková, Veronika Švomová, Erika Ambrožová, Monika Vilišová, Lenka Dvořáková,

Jindřich Doležal, Michal Srnský, Josef Fejt, Ondřej Bradáč, Jára Michálek

 

8.roč.

Zdeněk Míchal, Eva Michálková, Marie Novotná, Luboš Pešek.

 

 

V současné době jednám se školami v Německu a Norsku o podobném projektu pro žáky 9.ročníku.

 

 

Jolana Smyčková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V říjnu a listopadu 2011 jsme se žáky 7.ročníku byli přizváni do velkého mezinárodního projektu  TRADITIONS AND CUSTOMS OF MY COUNTRY. Nejvíce spolupracujeme s našimi vrstevníky z Polska, Holandska a Turecka. Postupně přibývají další partneři (školy ze Španělska, Estonska, Itálie, Velké Británie, Francie a Slovenska).

 

Od března 2012 vytváříme krátkodobý projekt Around my home in 30 days, na němž pracujeme společně s partnerskými školami z Francie, Polska a Velké Británie.

 

Nejzajímavější aktivitou byl chat s tureckými a holandskými studenty, dále vytváření prezentací o našich vesnicích a společně budeme pracovat na projektu o České republice.

21.3.2012,  Jolana Smyčková

 

 Around my home in 30 days

 

Během měsíce března jsme připravili prezentace o naší zemi pro francouzské děti a vytvořili pro ně kvíz o České republice. Totéž oni pro nás. Bylo zábavné luštit jejich otázky.

 

30.4. 2012, Jolana Smyčková

 

TRADITIONS AND CUSTOMS OF MY COUNTRY

 

Během měsíců březen, duben, květen jsme vytvořili prezentace o krajích České republiky, jejích turistických zajímavostech a pamětihodnostech. Dále jsme seznámili naše zahraniční partnery s našimi tradičními jídly a jejich přípravou. V současné době pracujeme na dokončení prezentací o českých svátcích a další z nás zpracovávají materiály o lidových krojích, písních a tancích. Zároveň se seznamujeme se zvyky a tradicemi našich partnerských škol - Turecka, Itálie a Slovenska.

 

30.5.2012, Jolana Smyčková

 

Minulý týden jsme společně ukončili projekt Traditions and customs of my country. Vše o našich aktivitách a o nás si můžezte najít na webu http://etwi-rad.717.cz/, jehož autorem je Václav Ráliš.

 

Všichni jsme si poprvé vyzkoušeli spolupráci se zahraničními partnery, získali přehled o zemích EU a Turecku a uvědomili si, jak je naše země krásná a tradicemi doslova nabitá. S našimi partnery nadále komunikujeme prostřednictvím Facebooku. Příští rok se rozhodně zapojíme do dalšího projektu:-))

Krásné prázdniny!!!!Cool

19.6.2012 Jolana Smyčková 

eTwinning: virtuální partnerství škol slaví páté výročí vzniku

Téměř 500 učitelů se setká v Seville, aby oslavilo páté výročí vzniku aktivity eTwinning, která vytváří online komunity učitelů a škol z celé Evropy. Téměř 85 000 učitelů z celé Evropy spolupracuje prostřednictvím eTwinningu na mezinárodních školních aktivitách, do kterých je zapojeno více než 50 000 škol z 32 evropských zemí. Během pětileté existence eTwinningu se z původního nástroje sloužícího učitelům pro vyhledávání partnerských subjektů vyvinulo bohaté, celoevropské společenství pro výuku a studium (www.etwinning.net).

 

 

 

 

OBECNÉ INFORMACE

Co je to aktivita eTwinning?
Aktivita eTwinning je Komunitou evropských škol. Učitelé ze zemí zapojených do této aktivity se mohou zaregistrovat a pomocí eTwinningových nástrojů (na portále a pracovní ploše) vyhledávat partnery, setkávat se s ostatními ve virtuálním prostředí, vyměňovat si nápady a zkušenosti z praxe, sdružovat se do skupin, rozšiřovat si znalosti v rámci připravených vzdělávacích akcí a zapojit se do internetových projektů.

Co je to eTwinningový projekt?
Projekt postavený na využití informačních a komunikačních technologií (ICT) mohou společně uskutečnit minimálně dvě školy ze dvou různých evropských zemí. Jelikož školy komunikují a spolupracují po Internetu, organizace projektu není náročná na administrativu, organizátoři nemohou získat žádné granty a účastníci se nemusí fyzicky setkat. 

Co mohu v rámci aktivity eTwinning uskutečnit?
Pracovat můžete na jakémkoli tématu, na kterém se s partnerem shodnete. V rámci projektu by mělo být vyváženo používání ICT a výukové aktivity, v ideálním případě by měl odpovídat také vzdělávacím plánům v zemích škol zapojených do projektu.

Kdo se může do eTwinningu zapojit?
eTwinnigový projekt mohou uskutečnit dva či více učitelů, učitelské týmy nebo předmětové komise, knihovníci, ředitelé a studenti ze škol z celé Evropy. Spolupráce postavená na využívání ICT se může uskutečnit v rámci jednoho předmětu nebo může hranice jednotlivých předmětů překračovat. Do aktivitu se mohou zapojit předškolní zařízení, základní, střední i vyšší střední školy (tj. žáci ve věku 3-19 let).

Jaké země jsou do eTwinningu zapojeny?
Do aktivity eTwinning jsou zapojeny všechny členské státy Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie. Dalšími účastníky jsou:  Chorvatsko, Island, Norsko, Švýcarsko a Turecko.

http://www.etwinning.net/

 

 

 

 

 

Základní informace o eTwinningu

 

 

 

komunita evropských škol

 

 

Aktivita eTwinning podporuje spolupráci evropských škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologií (ICT). Účastníkům nabízí zázemí, nástroje a služby, díky kterým je krátkodobá či dlouhodobá spolupráce v rámci jakéhokoli předmětu jednodušší.

 

Hlavním místem pro setkávání a spolupráci je eTwinningový portál (www.etwinning.net), který existuje ve třiadvaceti jazykových verzích. V současné době ho aktivně používá téměř 50 000 individuálních členů a dvojice či skupinky škol z různých evropských zemí pracují na 4 000 projektech. Na portálu mohou učitelé pomocí nástrojů přizpůsobených jejich potřebám vyhledávat partnery, zakládat projekty, vzájemně si vyměňovat nápady a fungující metody práce a bez dlouhých průtahů zahájit spolupráci. 

 

eTwinning byl zahájen v roce 2005 jako hlavní aktivita e-learningového programu Evropské komise, od roku 2007 je pevnou součástí Programu celoživotního učení. Centrální podpůrné středisko provozuje organizace European Schoolnet, mezinárodní sdružení 26 ministerstev školství, které se zabývá přípravou vzdělávacích programu pro školy, učitele a žáky z celé Evropy. Na úrovni jednotlivých států aktivitu eTwinning zajišťuje 30 národních podpůrných středisek.

 

 

* statistické údaje z října 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG