Třídy mateřské školy

Kancelář MŠ tel. +420 566 670 289


1. třída - Berušky

tel. +420 564 406 368

  • Pešková Ivana, DiS - třídní učitelka
  • Ing., Bc.  Burgetová Petra - učitelka MŠ


2. třída - Sluníčko

tel. +420 564 406 364

  • Eliášová Miroslava - třídní učitelka
  • Fabíková Ivana - zástupkyně pro předškolní vzdělávání
  • Iveta Doležalová - asistent pedagoga


3. třída - Hvězdičky

tel. +420 564 406 365

  • Kadlecová Irena - třídní učitelka učitelka MŠ
  • Poulová Alena - učitelka MŠ