O mateřské škole

Mateřská škola v Radostíně nad Oslavou byla na základě výnosu min. školství ČSR otevřena 1. září 1946 (podrobné informace jsou v KRONICE MŠ).

MŠ je od 1. 1. 2003 součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou. Zmíněný právní subjekt tvoří tři části: 

  1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA
  2. ŠKOLNÍ JÍDELNA
  3. MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola se nachází v suterénních prostorách nejstarší budovy ZŠ na kraji obce. Je tvořena dvěma prostornými třídami pro předškolní vzdělávání. Od 1. 9.2019 byla mateřská škola rozšířena o další třídu s kapacitou 12 dětí. Tato třída se nachází v přízemí budovy základní školy v blízkosti školní jídelny.

Pro pobyt venku má mateřská škola k dispozici dvě zahrady. Od 1. 9. 2008 využívá pozemek u ZŠ v rozloze 750 m2, na kterém je pískoviště zastíněno pergolou. V červnu roku 2015 byla z dotací zařízena zahrada před budovou mateřské školy, která plně vyhovuje potřebám dětí.

Do všech tříd je možnost zajistit bezbariérový přístup díky nově vybudovaným výtahům. Tato skutečnost umožňuje případnou integraci tělesně postižených dětí.

Mateřská škola je školou s celodenním provozem. Maximální kapacita mateřské školy byla stanovena na 60 dětí. 

  • 1. třída: 12 dětí
  • 2. třída: 24 dětí
  • 3. třída: 24 dětí