Anglické divadlo

16.10. 2023 proběhla ve školní tělocvičně tři divadelní představení v angličtině - jedno pro žáky prvního stupně, druhé pro žáky šestých a sedmých tříd a třetí pro nejstarší žáky.  Mladší děti zhlédly představení s názvem Jackie and the Giant, starší děti Aliens save the planet a nejstarší The Detectives.  Představení sehráli herci z divadelního souboru The Bear Educational Theatre z Prahy. Stejně jako v loňském školním roce si děti představení užily a vyzkoušely si, jak dokáží komunikovat s herci v angličtině.


MicrosoftTeams-image-30

MicrosoftTeams-image-32

MicrosoftTeams-image-29