Informace k vyhlášené stávce

     Všichni zaměstnanci naší školy se rozhodli zúčastnit se 27. 11. 2023 jednodenní výstražné stávky. Činíme tak proto, abychom vyjádřili nespokojenost a nesouhlas s navrhovanými změnami spojenými se snižováním výdajů a neustálými nekoncepčními změnami ve školství. Chystané změny totiž nutně ovlivní i naši školu, naše zaměstnance, ale i Vaše děti. Důvodem stávky není výše učitelských platů, jak se mnozí snaží veřejnost přesvědčit, ale budoucí plánovaný nedostatek finančních prostředků na zajištění efektivní a kvalitní výuky. Vedení školy nebude mít prostředky na dělení tříd do menších skupin, např. na český jazyk, matematiku či cizí jazyky. Počet asistentů učitele pro žáky s poruchami učení a chování nebude závislý na počtu těchto žáků, ale bude pevně stanoven podle velikosti školy a počtu všech žáků. Pro naši školu to bude vycházet maximálně na 2,8 asistenta bez ohledu k počtu dětí, které individuální pomoc potřebují.

    Neméně důležitým důvodem k naší stávce je i výše platů nepedagogických pracovníků (kuchařky, uklízečky, ekonomky, školník ….) a ostatních pedagogů. Výše jejich platů je už nyní ostudou celé společnosti. Podle plánovaných změn má navíc dojít ještě ke snížení o 2%. Už nyní je problém tyto pozice obsadit. Navíc tato změna může v budoucnosti způsobit omezování, nebo dokonce zavření školních jídelen.

   Toto je jen malý výčet z mnoha důvodů, které nás vedou ke stávce. Doufáme, že pochopíte naše důvody a v našem úsilí o lepší školství nás podpoříte.

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou