Informace ke stravování pro žáky ZŠ a cizí strávníky

Pro cizí strávníky se vaří od pondělí 4. září 2023. Obědy si musí cizí strávníci nahlásit nejpozději do 13 hodin předcházejícího pracovního dne telefonicky nebo osobně.

Pro žáky ze základní školy se vaří od úterý 5. září 2023.

Žáci, kteří se v předcházejícím školním roce stravovali, byť jen některé dny v týdnu, jsou na obědy automaticky nahlášeni denně od 2. školního dne, tedy od úterý 5. září 2023. Pokud se některé děti nebudou stravovat nebo se budou stravovat pouze některé dny v týdnu, musí zákonní zástupci žáků obědy odhlásit telefonem nebo osobně u vedoucí školní jídelny. Stravné dny budou nastaveny v programu dle požadavku.

 Všechny děti ze základní školy, které se přihlásí na stravování, jsou nahlášeny na celou dobu školní docházky (tedy I. až IX. třída).   

Odhlášení nebo přihlášení obědů je možné přes internetovou aplikaci WWW.strava.cz., telefonem nebo osobně.

Nepoužívejte prosím k odhlašování a přihlašování e-mailovou adresu a aplikaci Bakalář.

Plánovanou nepřítomnost odhlašujte nejpozději do 13.00 hodin předchozího pracovního  dne. Poté je možné odhlásit jen náhlé indispozice a nemoci nejpozději do 6.00 hodin ráno na aktuální den přes internet nebo do 6.30 hodin telefonicky. 

Připomínám také včasné nahlášení stravy 1 den předem do 13 hodin předchozí pracovní den. Poté pouze ve výjimečných případech nahlašujte obědy nejpozději do 6.00 hodin ráno na aktuální den přes internet nebo do 6.30 hodin telefonicky.

 1. den neplánované nepřítomnosti dítěte můžete oběd za dotovanou cenu v rámci školního stravování odebrat do vlastního  jídlonosiče označeného jménem a třídou. Jídlo je nutné vyzvednou v určeném čase v době od 10.20 do 10.40 hodin nebo přinést jídlonosič během dopoledne do doby výdeje.  Oběd je k vyzvednutí nachystán v 10.45 hodin.  

Stravování v době nemoci je možné pouze za plnou cenu obědu v rámci doplňkové činnosti. 

Žáci se prokazují v jídelně u výdejního okénka čipem u terminálu, že mají oběd nahlášený.

Pokud si strávník mimořádně zapomene vzít čip, musí si u vedoucí ŠJ vyzvednout náhradní stravenku, kterou předloží kuchařkám u výdejního okénka. 

Marcela Pytlíková – vedoucí ŠJ